СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Строителство

За климатизация на сградите се изразходва над 40 % от енергията на една страна. За всяко семейство това представлява основен разход. Възможността за намаляване на месечните сметки с над 90 % зависи от надеждното топлоизолиране на жилището. Топлоизолацията на новите сгради и обновяването (санирането) на старите е отговорен процес, който може съществено да повлияе на икономиката, комфорта и здравословния микроклимат на всяко семейство. Ние не се доверяваме на случайността, затова нашите предложения за топлоизолиране са компютърно оптимизирани, а изпълнението е професионално. Ние гарантираме, че Вашия дом може да отговаря на изискванията на бъдещето за комфорт и здравословна жизнена среда при минимални енергийни разходи.

Обърнете се към нас! Оптимизирането на проектните решения може да Ви спести много средства.

Топлоизолирането на жилището е най-печелившата инвестиция!