СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Училища и детски градини

В повечето от случаите у нас при санирането на училища и детски градини, поради слабите изолационни качества на използваните материали не се постигат и действащите нормативи за топлоизолация. Плуимерс изолация може да постигне нормативните изисквания с почти два пъти по-малки дебелини на изолационния слой в сравнение с другите изолационни материали.

Това изключително предимство на материала и технологията на изолация ни прави без конкуренция при изпълнение на действащите нормативи и осигуряване на бъдещите изисквания за комфорт и здравословен микроклимат в нашите детски заведения.

При топлоизолация на фасадите използваме трислойната топлоизолация обединяваща и фасадната облицовка (патент), което ускорява процеса и повишава качеството.

Санираните училищата и детските градини трябва да отговарят на изискванията на бъдещето – ние можем да го постигнем!