СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Саниране на сгради

Обновяването (санирането) на жилищните сгради в т. ч. и панелните блокове не се прави всеки ден. Това е отговорен процес пряко влияещ на икономиката и условията на живот на всяко семейство.

Ние не се доверяваме на случайността при санирането на сградата, затова нашите проекти са оптимизирани с помощта на Пакет Компютърни Програми.

Вашият дом може да отговаря на изискванията на бъдещето по отношение на минимални енергийни разходи достигащи до нулевоенергийно ниво, топлинен комфорт и здравословен микроклимат.

Доверете се на нашия опит и професионализъм!

Саниране фасада на сградата

Санирана фасада

Топлоизолацията на жилищни сгради и къщи с полиуретан нанесен безшевно гарантира комфорта и малките сметки за енергия. Топлоизолацията на фасади, подове и тавани респ. покриви се извършва независимо от сложността на повърхнините, пространственото им положение и вида на материала.