СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Плодохранилища

Качеството на продукти като картофи, лук, всякакви плодове и зеленчуци се покачва или намалява в зависимост от това, как са съхранявани. Тези продукти са изключително чувствителни към колебания на температурата.

С изолирането на покрива или стените вие ще повишите не само качеството им, но същевременно ще намалите и потреблението на енергия.

Подобряване качеството и трайността на продуктите!

Складовете и халетата трябва да са оптимално пригодени за съхранението и запазването на стоките и продуктите, особено, когато е нужно индивидуално управление на климата. Още по-необходимо е, когато кондензът и отлагането на сол по мебелите и картона може да причини щети.

Актуално