СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Кораби

Кораби

Изключително големи изисквания се поставят към топлоизола​цията на корабните помещения, хладилните трюмове, хладилно-провизионните блокове и тръбопроводите. ​

“ПЛУИМЕРС ИЗОЛАЦИЯ” използва само сертифициран от „Морска Класификационна Организация” пенополиуретан. Полагането на микропореста гума ( K- Flex, Armaflex и др.) изисква професионални умения, решаващи за крайния резултат.

Качеството на нашата работа е многократно доказано у нас и в чужбина.