СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Селско стопанство

Изолацията на свинеферми, птицеферми, кравеферми, както и хранилища за плодове и зеленчуци, складове и инсталации за биогаз е наложила се 20 годишна практика на „ПЛУИМЕРС ИЗОЛАЦИЯ“ ООД.

Уникалната технология на безшевна изолация с пенополиуретан гарантирано подобрява условията за животните и съхранение на селскостопанската продукция, а също така води до подобряване състоянието на сградата. Драстично спада разхода на енергия, намалява разхода на фураж, повишава се прираста. Намалява се себестойността на продукцията респ. повишава се конкурентноспособността.