СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Свинеферми

Много важно за съвременните свинеферми е да бъдат изпълнени въздухоплътно, така че да се осигури контрол на микроклимата. ​

Например по отношение намаляването на отделения амоняк въздухоплътната полиуретанова изолацията на свинефермата може да помогне изключително много. От значение е също въздухът да не се затопля нито охлажда прекалено. Безшевната топлоизолация с пенополиуретан е необходимо условие за вентилация с рекуперация, което ще минимизира енергийните разходи за постигане на оптимален микроклимат.​

Оптималният микроклимат зиме и лете при минимални енергийни разходи е необходимо условие за рентабилноста на свиневъдството.

Ние осигуряваме проектното решение и цялостното изпълнение за осъвременяване на Вашата свинеферма!

Актуално