СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Птицеферми

Оптималната изолация в птицефермата буквално е жизненоважна.​ Най-вече през първите седмици на отглеждането на птиците е наложително температурите да са високи и стабилни. Изолацията осигурява минимизиране на загубата на животни, висок прираст при минимален разход на фураж и енергия.​

Гарантираната въздухоплътност осигурена от безшевната топлоизолация и вентилацията с рекуперация могат да повишат значително Вашата конкурентноспособност.

Оптималният микроклимат зиме и лете при минимални енергийни разходи е необходимо условие за рентабилност на птицевъдството.

Ние можем да осъществим санирането на Вашата птицеферма!

Актуално