СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Изолация на халета

Старите производствените помещения имат огромни загуби на енергия. Това означава и големи емисии на вредни вещества в околната среда. Чрез най-модерна техника за изолация ние можем да намалим съществено тези разходи и вредни емисии, чрез топлоизолация на стени, под или покрив.

1 [m³] полиуретанова изолация спестява 60000 [кg] СО2 за 75 годишна експлоатация.
​Чрез нашата безшевна топлоизолация и хидроизолация, може да се изолира всяка повърхност независимо от нейната конфигурация, без фуги и разделителен слой.

Качественото и надеждно обновяване на сградите се гарантира от прилаганата технология, използваните материали и уменията на нашите специалисти.