СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Изолация на фасади

Съвременните изисквания за строителство на нови и обновление (саниране) на стари сгради налагат да се постигне нулево енергийно ниво. За да се постигне нулево- енергийна сграда с традиционните технологии и изолационни материали (стиропор, минерална вата и др. подобни) е необходимо дебелината на изолационния слой на фасадните стени да е от порядъка на 25-30 см. Закрепването на изолационните плоскости както и оформяне на фасадната облицовка при тези дебелини става твърде проблематично.

За постигане на нулевоенергийно ниво предлагаме иновативно решение – Трислойна фасадна топлоизолация. Същата се състои от основен пенополиуретанов слой директно шприцван върху фасадата, на която предварително са монтирани носещи елементи фиксиращи фасадната равнина. На тях се монтират предварително изработени фасадни топлоизолационни плоскости от пенополиуретран и облицовъчни елементи – керамика, камък, мазилка и др. При монтажа на топлоизолационните панели се хермитизира въздушния слой между тях. Така се получават три изолационни слоя заедно с окончателно монтирана фасадна облицовка.

С трислойната фасадна топлоизолация се постига нулевоенергийно ниво при изграждане на нови и обновяване на съществуващи сгради. Трислойната фасадна топлоизолация гарантира надеждност, качество и икономичност с два пъти по-малки дебелини на изолационния слой.

Обадете се ако искате Вашите решения да бъдат компютърно оптимизирани и надеждно изпълнени.